TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

ILAMAR OY (jäljempänä “ILAMAR”)

Y-tunnus: 2907016-8

Suojantie 5

26100 RAUMA

hoppe@ilamar.fi

Tarkoitus sekä
käsittelyn peruste

ILAMARissa henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti
yritysasiakkaan tilauksien tai

toimitusten yhteydessä. Käsittelyssä noudatetaan tietojen
minimointia ja käyttötarkoitus on asiakkaiden välisen asiakassuhteen ylläpito,
analysointi sekä hoitaminen. Tietoja

voidaan käyttää tarpeen mukaan suoramarkkinointiin,
markkinatutkimuksiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Tietojen keruu perustuu
oikeutettuun etuun, lainmukaisuuteen

ja sopimukseen.

Yksityisasiakkaiden kohdalla minimoitu henkilötieto
rajoittuu laskutustietoihin.

Henkilötunnuksia emme taltio yksityisiltä emmekä
yritysasiakkailta.

Tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja
yhteisöjen päättäjistä ja

yhteyshenkilöistä:

• Nimi, titteli, yritys, yrityksen postiosoite,
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero

• Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset,
palautteet, laskutukseen ja perintään

liittyvät tiedot)

• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta
itseltään palveluiden tai muun

asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen
solmimisen yhteydessä ja

sen aikana saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan
kerätä ja päivittää myös luottotietorekisteristä ja muista vastaavista
julkisista sekä yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

ILAMAR ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja
ulkopuolisille. Tietoja voidaan

kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.ILAMAR käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin
talousalueen yhteistyökumppaneita.

Tietojen säilytysaika
sekä suojausperiaatteet

Tiedot ovat suojattuja palomuurein, salasanoin sekä muilla
teknisillä tai mekaanisilla

keinoilla. Rekisterit ja niiden varmuuskopiot ovat
lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsee

käsiksi vain niitä tietoja käsittelevät henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan
kuin on tarpeen huomioiden kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista
noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Tarkastusoikeus sekä
oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilörekisteriin tallennetut

tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.
Asiaa koskevat pyynnöt

tulee toimittaa henkilökohtaisesti sähköpostilla
osoitteeseen hoppe@ilamar.fi.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus
vastustaa tai pyytää

tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä

valvontaviranomaiselle.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Instagram Feed

“Instagram Feed plugin uses Instagram API on website front end. All the data received from Instagram via API is cached in WordPress database for some short period to provide front end optimization. You may request us to delete your Instagram data if it is accidentally cached in our website database with hashtag feed data. Instagram saves some cookies in browsers of website visitors via API data. These cookies are mostly used for security purposes. They are regulated under terms of Instagram’s Privacy Policy.”